Imate li pitanja?

+387 33 400 815

info@scilijas.edu.ba

Detalji događaja

  • 06.12.2022 - 06.12.2022
  • Prostor za mlade (SCI)

Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH

U našoj školi održan je projektna aktivnost Mladih ambasadori nauke. Ideja projekta je da se mladima približi pojam nauka, istraživač, pojam naučnog istraživanja, pisanja naučnih radova, objavljivanje naučnih članaka, apliciranje na projekte kako bi se prikupile finansije za inovacije.


Nauka i istraživanje su prepoznati od strane Evropske unije kao ključni nosioci razvojnih politika koji doprinose ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta. Znanje, kao najvažniji intelektualni resurs, sve više dobija na značaju, dok se postojanje stabilnog istraživačkog sistema posmatra kao pokretačka snaga koja doprinosi unapređenju kvaliteta života u modernom društvu.


Svrha projekta se ogleda u tome da će se mladima, ambasadorima nauke Kantona Sarajevo na web stranici Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH u okviru LabHub-a digitalnog inovativnog huba, omogućiti (sasvim besplatno) pristup kompletnom pisanom materijalu i smjernicama kako napisati i objaviti naučni članak, kako napisati projekat i kako aplicirati na neki projekat kako bi dobili sredstva za sufinansiranje, a sve u cilju da što više mladih osoba dobije svoju priliku i iskoristi svoj talenat, jer naši talentovani i uspješni mladi su najbolji ambasadori.