Odluka o drugoj izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2020. godinu

Štampa

Odluka_o_drudoj_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_Planu_nabavki_za_2020.godinu-1.jpg

Odluka_o_drudoj_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_Planu_nabavki_za_2020.godinu-2.jpg