• Gledam
  Gledam

  „Gledam kako tri zemlje i tri naoružana naroda – opkolivši moju zemlju i moj nenaoružani narod – neminovno nestaju u mojim očima. Gledam kako to Evropa ravnodušno gleda i gledam kako i Evropa nestaje”- zapisao je svojevremno Ibrišimović.

 • O životu
  O životu

  “Uviđam da sam te osluhnuo živote, a onome što sad činiš sa mnom, rugam se!”

 • Knjiga
  Knjiga

  “Sve su knjige već napisane, samo ih niko ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju! Eno Kur’an, riječi od Boga, sve slovo do slova ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide.”

 • Filozofija
  Filozofija

  “Učio sam da u filozofiji imaju stupnjevi kao etički (čudoredni, moralni), pa religiozni pa, kobajagi, kô najviši, čisto filozofski. Ona pamet koja hoće taj, bajagi, viši filozofski stupanj, eno joj ga, bujrum, meni je sasvim dostatan ovaj moj, vjerski stupanj. 

 • Bosna je svoja
  Bosna je svoja

   A ja ovaki kakav sam, znam da je mačka Božiji stvor, a šta je mačka, filozof ne zna, jer mu filozofska pamet na to ne daje odgovora.” 

J A V N I      P O Z I V


ministarstvo.jpg
- dodjela stipendija za T A L E N T O V A N E/nadarene učenike/ce, koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini
- dodjela stipendija za D E F I C I T A R N A zanimanja učenicima/ama, koji se upisuju u prvi razred i koji se upisuju u drugi razred srednjih s t r u č n i h škola u školskoj 2020/2021. godini

Podsjećamo:

 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je uz Konkurs za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, raspisalo i javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike/ce koji se upisuju u prvi razred srednje škole, kao i za dodjelu stipendija za deificitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi i drugi razred srednjih stručnih škola u školskoj 2020/2021. godini. Nakon provedene procedure u školama, očekujemo da Ministarstvu budu dostavljeni prijedlozi konačnih lista stipendista/kinja sa kopijama cjelokupne dokumentacije, potom će se utvrditi konačna lista stipendista u školskoj 2020/2021. godini.

  S R E T N O!

ŠKOLA SVJETSKOG ETOS-a

etos.jpg

JU SC Nedžad Ibrišimović