J A V N I      P O Z I V

Štampa


ministarstvo.jpg
- dodjela stipendija za T A L E N T O V A N E/nadarene učenike/ce, koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini
- dodjela stipendija za D E F I C I T A R N A zanimanja učenicima/ama, koji se upisuju u prvi razred i koji se upisuju u drugi razred srednjih s t r u č n i h škola u školskoj 2020/2021. godini

Podsjećamo:

  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je uz Konkurs za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, raspisalo i javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike/ce koji se upisuju u prvi razred srednje škole, kao i za dodjelu stipendija za deificitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi i drugi razred srednjih stručnih škola u školskoj 2020/2021. godini. Nakon provedene procedure u školama, očekujemo da Ministarstvu budu dostavljeni prijedlozi konačnih lista stipendista/kinja sa kopijama cjelokupne dokumentacije, potom će se utvrditi konačna lista stipendista u školskoj 2020/2021. godini.

    S R E T N O!