• Gledam
  Gledam

  „Gledam kako tri zemlje i tri naoružana naroda – opkolivši moju zemlju i moj nenaoružani narod – neminovno nestaju u mojim očima. Gledam kako to Evropa ravnodušno gleda i gledam kako i Evropa nestaje”- zapisao je svojevremno Ibrišimović.

 • O životu
  O životu

  “Uviđam da sam te osluhnuo živote, a onome što sad činiš sa mnom, rugam se!”

 • Knjiga
  Knjiga

  “Sve su knjige već napisane, samo ih niko ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju! Eno Kur’an, riječi od Boga, sve slovo do slova ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide.”

 • Filozofija
  Filozofija

  “Učio sam da u filozofiji imaju stupnjevi kao etički (čudoredni, moralni), pa religiozni pa, kobajagi, kô najviši, čisto filozofski. Ona pamet koja hoće taj, bajagi, viši filozofski stupanj, eno joj ga, bujrum, meni je sasvim dostatan ovaj moj, vjerski stupanj. 

 • Bosna je svoja
  Bosna je svoja

   A ja ovaki kakav sam, znam da je mačka Božiji stvor, a šta je mačka, filozof ne zna, jer mu filozofska pamet na to ne daje odgovora.” 

U novoj školskoj godini on line aplikacije za srednjoškolce

                 Gost jutarnjeg programa Radio Ilijaša bio je direktor Srednjoškolskog centra ”Nedžad Ibrišimović” Amir Džafo, s kojim smo razgovarali o upisu u školsku 2017/18 godinu. Direktor je pojasnio i predstavio neke novitete kada se radi o upisu, rekavši kako je najveća novina da učenici više neće donositi dokumente lično, već će biti omogućena on line prijava.

 

                 ”Ove godine očekujemo upis u srednje škole na jedan sasvim novi način, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je odlučilo da ove godine organizuje on line upis. Dakle, učenici neće kao do sada donositi dokumente u škole, a škole neće vršiti izračun bodova niti sačinjavati rang liste. Predviđeno je da učenici prijavom na određeni sajt na stranici resornog Ministarstva unesu svoje podatke, i ono što je za njih najvažnije, da unesu svoje preference, odnosno tri izbora vezana za upis u srednju školu. Bitno je napomenuti da to ne moraju biti tri škole, nego to mogu niti i tri zanimanja unutar jedne škole. Također, to može biti jedno zanimanje u jednoj školi a dva ostala u drugim školama. Svakoga dana, na stranici Ministarstva bit će objavljeni rezultati, gdje učenici mogu vidjeti da li su primljeni ili ne i kako stoje na rang listama. U slučaju da na osnovu bodova ne budu mogli biti primljeni u školu gdje su se prijavili, sistem će ih automatski rasporediti prema njihovom drugom, odnosno trećem izboru. Ukoliko učenici postave nerealne ciljeve, i ne budu primljeni ni na jedan od prvobitna tri izbora, nakon tri dana imat će mogućnost da ponište sva tri svoja izbora, te unesu nova tri, nakon čega više neće imati mogućnost zamjene”, pojašnjava direktor.

                Rokovi za upis u srednje škole su od 27. juna do 4. jula ove godine, nakon položene eksterne mature, učenici će biti upućeni na upis. Kada se radi o zanimanjima za koja se mogu opredjeliti budući učenici, direktor ističe kako su ona podijeljena u dvije grupe, četvergodišnji i trogodišnji stepen obrazovanja. Zanimanja četvrtog stepena su mašinski tehničar, mašinski tehničar-konstruktor na računaru, opća gimnazija i od ove godine, informatička gimnazija gdje će učenici biti osposobljeni za programiranje. Direktor naglašava kako je velika potreba za ovim posljednjim zanimanjem na tržištu rada. Zanimanja trećeg stepena donose jednu novinu, a to je smjer operater na CNC mašinama koje je uvedeno u saradnji sa lokalnom privredom uz partnerstvo Standard furniture company, gdje su obećane stipendije i praktična nastava u njihovim pogonima za sve učenike koji se odluče za ovo zanimanje. Pored ovog novog zanimanja, Srednjoškolski centar ”Nedžad Ibrišimović” nudi zanimanje zavarivač, bravar, fizer-vlasuljar, kozmetičar i prodavač.
Kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje, preduslov je za dalje školovanje i fakultetsko usavršavanje. Direktor je kazao kako Srednjoškolski centar ”Nedžad Ibrišimović” može da ponudi kvalitetno obrazovanje i dobru podlogu za eventualni dalji nastavak školovanja.

              ”Ja se nadam da će učenici shvatiti važnost srednjoškolskog obrazovanja, i da će se situacija dodatno poboljšati uvođenjem novih zanimanja u školu. Birajući svoju školu, biraju i svoju karijeru i put na kojem će se dalje razvijati. Po završetku naše škole, veliki broj učenika nastavlja studirati. Smatram da pohađanje srednje škole u Ilijašu pruža velike mogućnosti, a jedna od velikih prednosti je i blizina škole gdje se uštedi vrijeme na odlazak i dolazak iz škole”, istakao je direktor Džafo.

             Kada se govori o uspjesima učenika Srednjoškolskog centra ”Nedžad Ibrišimović”, direktor naglašava kako je na Kantonalnim takmičenjima konkurencija veoma jaka, ali da učenici ostvaruju odlične rezultate. Tradicionalno dobri rezultati na takmičenjima iz njemačkog jezika, je nešto čime se mogu pohvaliti u ovoj školi, kao i nagradama horskih i likovnih izvođača kao i sekcije Civitas. Na regionalnom takmičenju ”Festival rada” ove godine osvojili su tri medalje, u veoma jakoj konkurenciji.

               Budućim učenicima poruka kako u Srednjoškolskom centru ”Nedžad Ibrišimović” postoji sve što je potrebno da se pojedinac osposobi za rad, te da se stekne određeno zanimanje. Ukoliko želite da nastavite studirati Srednjoškolski centar ”Nedžad Ibrišimović” će vam ponuditi izuzetno dobru osnovu. Direktor je na kraju pozvao sve učenike da ukoliko budu imali problema prilikom on line prijava, potraže pomoć u školi gdje će im rado izaći u susret u vezi sa svim eventualnim nejasnoćama.

 

preuzeto sa: https://radioilijas.ba/u-novoj-skolskoj-godini-on-line-aplikacije-za-srednjoskolce/

ŠKOLA SVJETSKOG ETOS-a

etos.jpg

JU SC Nedžad Ibrišimović